{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no", "points": "" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
MOBİLYA HARİCİ MUDO CONCEPT ALIŞVERİŞLERİNİZDE 200 TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
TÜM GİYİM VE AKSESUAR ALIŞVERİŞLERİNİZDE 200 TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!

ÜYE OL

×
SMS doğrulama kodu
×
Sözleşmeyi okuyup, onaylamanız gerekmektedir.

MUDO EXCLUSIVE ÜYE PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. MUDO Exclusive Üye Programı ücretsizdir. MUDO Satış Mağazaları A.Ş. tek taraflı olarak her zaman ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

2. MUDO Exclusive üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. MUDO Exclusive üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

3. Üye, işbu Sözleşme’nin 16. Maddesi kapsamında onay vermesi ile birlikte, MUDO Exclusive üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde MUDO Satış Mağazaları A. Ş. tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, MUDO Exclusive üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir. Üye’nin, reddetme hakkı mevcut olup işbu onay için reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. Üye’nin kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile MUDO Satış Mağazaları A.Ş. ile ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Tacir veya esnaf olan Üyelerin elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu tür üyelerin de reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

4. Üye işbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde yer verilen veri paylaşım tercihlerini web-sitesi (www.mudo.com.tr) veya çağrı merkezi (4446836) üzerinden değiştirebileceği gibi talebini MUDO Satış Mağazaları A. Ş.'nin yazılı ve e -posta (destek@mudo.com.tr) iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri MUDO Satış Mağazaları A. Ş.’nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından MUDO Satış Mağazaları A.Ş.'nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla birlikte MUDO Satış Mağazaları A. Ş., işbu verileri, 15. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafından verilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

5.  MUDO Exclusive üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı birlikte MUDO Satış Mağazaları A. Ş. sorumlu tutulamaz.

6. MUDO Satış Mağazaları A. Ş. Üyenin puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve üyeye özeldir. Üye, MUDO Exclusive üye programından faydalanması için kendisine verilen üyelik bilgilerini, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; bir başkası tarafından kullanıldığı ve/veya üye ve/veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, sonlandırılacağını ve hukuken mümkün olan diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, MUDO tarafından talepler de bulunulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. MUDO Exclusive üye programı kapsamında kazanılan puanlar, aksi belirtilmedikçe aynı gün kullanılabilir. Kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. MUDO Satış Mağazaları A. Ş. kullanım süresi dolmuş puanları her yıl başında sıfırlama hakkına sahiptir. Alışverişlerin iadesinde üyeye verilen ekstra haklar geri alınır.

8. MUDO Exclusive Üyeliğinde biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

9. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde biriken puanlar ve üye'ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, MUDO Satış Mağazaları A.Ş. tarafından silinir.

10. MUDO Exclusive üye programı, MUDO Satış Mağazaları A.Ş. tarafından belirlenen mağazalarda ve mudo.com.tr’de geçerlidir. MUDO Satış Mağazaları A. Ş, MUDO Exclusive üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. MUDO Exclusive kampanyalarının türleri ve şartları, her bir MUDO Satış Mağazaları A.Ş. mağazasında farklılık gösterebilir. MUDO Satış Mağazaları A. Ş, farklı MUDO Satış Mağazaları A. Ş. mağazalarında ve/veya www.mudo.com.tr de geçerli olacak kampanyalara ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

11. MUDO Exclusive üye programına, mudo.com.tr’den giriş yapıldığında üyenin giriş yaptığı ilgili tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamış olacaktır. Bu durumda 3. kişiler tarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimi söz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, MUDO Satış Mağazaları A.Ş sorumlu tutulamayacaktır.

12. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü,15’inci ve 16’ncı madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, MUDO Exclusive puanlarını, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde MUDO Exclusive puanları, üyelik sona erme tarihinde kullanıma kapatılacaktır. Bu madde, MUDO Exclusive uygulamasının MUDO Satış Mağazaları A. Ş tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

13. Üye MUDO Satış Mağazaları A.Ş.'ne bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle MUDO Satış Mağazaları A.Ş'nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde MUDO Exclusive üye programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

14. Üye, MUDO Satış Mağazaları A.Ş'ne verdiği bilgileri MUDO Satış Mağazaları A.Ş'nin iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerin korunmasına ilişkin politikalarına ve detaylı bilgilendirmeye www.mudo.com.tr adlı internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” kısmında yer alan Aydınlatma Metni’nde ulaşabilirsiniz.

15. Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Mudo Satış Mağazaları A.Ş. olarak, SMS, e-posta, internet, mektup, telefon ve benzeri araçlarla siz değerli müşterilerimize, ilginizi çekebileceğine inandığımız ürün, mağaza ve kampanyalarımızla ilgili bilgi vermek ve Exclusive üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde MUDO Satış Mağazaları A. Ş. tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak üzere iletişim izninizi istiyoruz. Ayrıca iş bu ticari elektronik ileti onayı, sözleşmenin geçerlilik ya da ifası şartı olmadığını da belirtmek isteriz.

İzin vermeniz halinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır.

MUDO Satış Mağazaları A.Ş. tarafından her türlü elektronik iletişim araçları ile aşağıda yer alan iletişim bilgilerime, ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine ve hizmet alınan kişilerle/firmalarla paylaşılmasına, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış ve hür rızam ile onay veriyorum.

Onaylamıyorum
Exclusive Üye Avantajları
*Her alışverişinizden puan kazanın
*Kazandığınız puanları alışverişinizde kullanın
*Kampanyalardan ilk siz haberdar olun
*Size özel kampanyalardan yararlanın
ya da
Üye misin? GİRİŞ YAP