{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no", "points": "" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
MOBİLYA HARİCİ MUDO CONCEPT ALIŞVERİŞLERİNİZDE 200 TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
TÜM GİYİM VE AKSESUAR ALIŞVERİŞLERİNİZDE 200 TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!

MUDO CARD ÜYE PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. MUDO CARD Üye Programı ücretsizdir. MUDO SatışMağazalarıA.Ş. tek taraflıolarak her zaman ile ilgili uygulamalarıdeğiştirme,programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

2. MUDO CARD üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. MUDO CARD üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

3. Üye, işbuSözleşme’nin 16. Maddesi kapsamında onay vermesi ile birlikte, MUDO CARD üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde MUDO SatışMağazaları A. Ş. tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, MUDO Exclusive üyesi olurken verdiğibilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişimkurulmasına izin verir.Üye’nin, reddetme hakkımevcut olup işbu onay için reddetme hakkıkullanılıncaya kadar geçerlidir. Üye’nin kendisiyle iletişime geçilmesi amacıylailetişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkindeğişiklik,kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkinbildirimleri içeren iletiler ile MUDO SatışMağazalarıA.Ş. ile ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğüdurumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Tacir veya esnaf olan Üyelerin elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu tür üyelerin de reddetme hakkınıkullanması halinde onaylarıalınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

4. Üye işbuSözleşme’nin 3. Maddesinde yer verilen veri paylaşım tercihlerini web-sitesi (www.mudo.com.tr) veya çağrı merkezi (4446836) üzerinden değiştirebileceğigibi talebini MUDO SatışMağazaları A. Ş.'ninyazılı ve e -posta (destek@mudo.com.tr) iletişimkanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri MUDO SatışMağazaları A. Ş.’ninhizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından MUDO SatışMağazalarıA.Ş.'nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla birlikte MUDO SatışMağazaları A. Ş.,işbu verileri, 15. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafındanverilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

5. MUDO Exclusive üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasındandolayı birlikte MUDO SatışMağazaları A. Ş. sorumlu tutulamaz.

6. MUDO Satış Mağazaları A. Ş. Üyenin puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve üyeye özeldir. Üye, MUDO CARD üye programındanfaydalanmasıiçin kendisine verilen üyelik bilgilerini, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasınavermemeyi, kullandırmamayı,bunlarınsaklanmasından sorumlu olduğunu; bir başkasıtarafındankullanıldığı ve/veya üye ve/veya başkasıtarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğeilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, sonlandırılacağını ve hukuken mümkün olan diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, MUDO tarafından talepler de bulunulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. MUDO CARD üye programıkapsamındakazanılan puanlar, aksi belirtilmedikçe aynı gün kullanılabilir. Kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. MUDO Satış Mağazaları A. Ş. kullanım süresi dolmuş puanları her yılbaşındasıfırlamahakkına sahiptir. Alışverişlerin iadesinde üyeye verilen ekstra haklar geri alınır.

8. MUDO Exclusive Üyeliğinde biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

9. Üye kazandığıhaklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde biriken puanlar ve üye'ye kazandırılanhaklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, MUDO SatışMağazalarıA.Ş.tarafından silinir.

10. MUDO CARD üye programı, MUDO SatışMağazalarıA.Ş.tarafından belirlenen mağazalarda ve mudo.com.tr’de geçerlidir. MUDO Satış Mağazaları A. Ş, MUDO CARD üye programının geçerli olduğumağazaları belirlemekte serbesttir. MUDO CARD kampanyalarının türleri ve şartları, her bir MUDO Satış Mağazaları A.Ş.mağazasındafarklılık gösterebilir. MUDO SatışMağazaları A. Ş,farklı MUDO SatışMağazaları A. Ş. mağazalarında ve/veya www.mudo.com.tr de geçerli olacak kampanyalara ve kampanya şartlarınıfarklışekillerde belirlemekte serbesttir.

11. MUDO CARD üye programına, mudo.com.tr’den girişyapıldığında üyenin girişyaptığı ilgili tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamışolacaktır. Bu durumda 3. kişilertarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimisöz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, MUDO SatışMağazalarıA.Şsorumlu tutulamayacaktır.

12. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü,15’inci ve 16’ncı madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, MUDO Exclusive puanlarını, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde MUDO CARD puanları, üyelik sona erme tarihinde kullanımakapatılacaktır. Bu madde, MUDO Exclusive uygulamasının MUDO Satış Mağazaları A. Ş tarafından iptali, durdurulması veya askıyaalınması halinde de geçerlidir.

13. Üye MUDO SatışMağazalarıA.Ş.'ne bu form ile açıkladığı ve diğerşekillerdeaçıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunlarıgüncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırıgelmesi sebebiyle MUDO SatışMağazalarıA.Ş'nin maruz kalabileceği her türlü zararıkarşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde MUDO Exclusive üye programı kayıtlarınınkesin delil sayılacağını kabul eder.

14. Üye, MUDO Satış Mağazaları A.Ş'ne verdiği bilgileri MUDO Satış MağazalarıA.Ş'ninişortakları ve kampanya ortağıdiğer kurum ve kuruluşlarla,paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşmekapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamındapaylaşabileceğini kabul ve beyan eder. 6698 SayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındakişiler verilerin korunmasınailişkinpolitikalarına ve detaylı bilgilendirmeye www.mudo.com.tr adlı internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması”kısmında yer alan Aydınlatma Metni’nde ulaşabilirsiniz.

15. Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Mudo SatışMağazalarıA.Ş. olarak, SMS, e-posta, internet, mektup, telefon ve benzeri araçlarla siz değerlimüşterilerimize, ilginizi çekebileceğineinandığımız ürün, mağazave kampanyalarımızla ilgili bilgi vermek ve Exclusive üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde MUDO SatışMağazaları A. Ş.tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğermüşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak üzere iletişim izninizi istiyoruz. Ayrıca iş bu ticari elektronik ileti onayı, sözleşmenin geçerlilik ya da ifası şartıolmadığını da belirtmek isteriz. İzin vermeniz halinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır.

MUDO SatışMağazalarıA.Ş.tarafından her türlü elektronik iletişimaraçları ile aşağıdayer alan iletişim bilgilerime, ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, kişiselverilerimin bu amaçla işlenmesine ve hizmet alınankişilerle/firmalarlapaylaşılmasına,dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış ve hür rızam ile onay veriyorum.